Hoofdvaart College Hoofddorp

Audit lesobservaties.
Herijking leerlijnen.
Ontwikkeling concept Didactiek en ICT.
Introductie ELO.
Ontwikkeling en implementatie/training IPB.