Open Schoolgemeenschap Bijlmermeer

Procesbegeleiding verbeterplan.
Ontwikkeling leerlijnen.
Opleiding projectleiders.