SG Bonaire

Ontwikkeling en implementatie IPB, gesprekstraining.
Ontwikkeling verbeterplan.
Audit/lesobservaties.