Didactiek en ICT

Didactiek en ICT

Een training voor docenten die maatwerk willen bieden. Leer toepassingen kennen en upgrade je lesprogramma.

De toepassing van ICT in het onderwijs komt goed op gang. Van Loo en Partners ontwikkelde een maatwerk- training en digitale hulpmiddelen om docenten te helpen digitale leerarrangementen samen te stellen. Deze training – altijd maatwerk – richten we in op de visie op onderwijs en op ICT-toepassing van de school. Het programma baseren we op een handig, digitaal assessment. Wat het team nodig heeft, organiseren we.

De training Didactiek en ICT heeft als belangrijkste doel dat docenten de didactische werkvormen waar nodig en waar wenselijk versterken met ICT. Dat kan met name helpen bij gedifferentieerde werkvormen, studiewijzers op verschillende niveaus en meer keuzemogelijkheden voor leerlingen.

Om relatief onafhankelijk van klassikale methoden te kunnen werken èn zekerheid over niveau en tempo van het programma te houden, is een combinatie van deze training met de inzet van twee digitale tools van e-Loo te overwegen: de Leerstofplanner (zie het thema ‘leerlijnen’) en de DOT, de digitale observatie tool, voor bijvoorbeeld gerichte collegiale feedback op het verloop van de lessen.