Groepsassessment leidinggevenden

Groepsassessment leidinggevenden

Een groepsassessment verheldert sterke kanten en aandachtspunten in de professionalisering van een management team. Het succes van een onderwijsorganisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de schoolleiding. En daarin is niet alleen de kwaliteit van ieder lid van dat team bepalend, maar juist ook de wijze waarop zij samenwerken.

In het kader van verbeter- en innovatieprogramma’s ontdekt elk MT op een bepaald moment waar de grenzen liggen in hetgeen het voor elkaar kan krijgen. Vaak is die beperking te overwinnen en zijn grenzen te verleggen door te werken aan de kwaliteit van de samenwerking tussen leden van die schoolleiding.  En dat begint toch met een duidelijk beeld daarvan.

Om die reden ontwikkelde Van Loo en Partners een assessmentprogramma voor een dag, waaraan alle leidinggevenden van een onderwijsorganisatie deelnemen. Het programma bestaat uit een aantal groeps- en individuele opdrachten. Bovendien zijn er reflectiemomenten en verwerkingsopdrachten.

Het resultaat voor het MT en elk lid ervan is een duidelijk beeld – op individueel en groepsniveau – van sterke kanten en ontwikkelpunten. Deze uitkomsten zijn dermate concreet dat ze direct in leeractiviteiten zijn om te zetten. Elke deelnemer stelt  een  rapport voor zichzelf samen. Desgewenst maken wij een eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

Het begeleidende team bestaat uit minstens een arbeids- en organisatiepsycholoog, een HR- expert, een schoolleider. Bovendien is er een assistent aanwezig voor de praktische organisatie.