Resultaatgericht ontwikkelen, verbeteren en veranderen

Wij kunnen in beeld komen als de schoolleiding op zich goed functioneert, terwijl er desondanks toch twijfels zijn over de doelmatigheid van de organisatie, de samenwerking binnen het managementteam of het functioneren van docenten. Ook kunnen achterblijvende of teleurstellende resultaten en opbrengsten een reden tot zorg zijn.

In deze situatie zijn wij goed in staat deskundige ondersteuning te bieden aan de school, het managementteam of aan individuele leden daarvan.

Wij zijn goede sparring partners voor bestuur en schoolleiding op het gebied van het onderwijsleerproces, de onderwijsresultaten en met name ook de verbetering daarvan en het functioneren van het managementteam of schoolleiding zelf. Dat kunnen wij doen in de rollen van critical friend, procesbegeleider, projectleider en management- of bestuursondersteuner. Hierbij werken wij uitsluitend vraaggestuurd en doelgericht met leerdoelen die passen bij de vraag en de behoefte van de opdrachtgever. Om deze redenen werken wij altijd in-company.

Resultaatgericht ontwikkelen, verbeteren en veranderen

Concepten voor een effectief ontwikkel- en verbeterprogramma

Wij hebben beproefde concepten ontworpen om snel tot een effectief ontwikkelprogramma te komen voor de organisatie of de schoolleiding als team. Met een (inter) actief groepsassessment van één dag verhelderen wij voor de deelnemende leden van de schoolleiding de formele en informele organisatiestructuur, de onderlinge communicatiepatronen, de processen van besluitvorming, de taken en bevoegdheden.

Een andere mogelijkheid meer organisatiegericht, is de inzet van de methode van de QuickScan. Het doel daarvan is het verkrijgen in korte tijd van zoveel mogelijk informatie over en inzicht in de organisatorische structuren van de school, de vigerende procedures en de naleving daarvan, de interactiepatronen, de functionele- en gezagsrelaties, het onderwijsleerproces en de zorg en begeleiding.

 

Concepten voor een effectief ontwikkel- en verbeterprogramma

Ontwikkel- en verbeterplan

Het groepsassessment heeft als positieve opbrengst een goed beeld van consensus over pluspunten en verbeterpunten. De winst is ook, dat de gezamenlijke ervaringen op basis van de opdrachten en rollenspelen sterk bijdragen aan een gemeenschappelijk urgentiebesef. Daarnaast leveren zij de motivatie om als schoolleiding te komen tot het formuleren van een op resultaatgericht ontwikkel- en verbeterprogramma, zowel voor het management zelf als voor de school als geheel.

Het nut van de QuickScan is, dat door de gesprekken met veel personeelsleden en functionarissen een compleet en actueel beeld ontstaat over de school en de schoolcultuur.

Het voordeel van de beide concepten is, dat op snelle wijze dieper inzicht ontstaat over de vraag welke professionalisering de school of het management nodig heeft voor verdere ontwikkeling.

Al naar gelang urgentie, behoefte en situatie krijgt het ontwikkel- en verbeterplan een concrete invulling op basis van de uitkomsten van het assessment of de QuickScan. Daarbij kan het gaan om praktijk en theorie voor managementteams, training van en verdieping in leiderschapsstijlen, situationeel leiderschap, herstellen van vertrouwen, uitvoeren van de gesprekkencyclus (voeren van lastige gesprekken), verrichten van lesobservaties en on track brengen van vakgroepen. Wij helpen de schoolleiding bij het opstellen van het verbeterplan. Vervolgens ondersteunen we bij de monitoring, de evaluatie van tussentijdse resultaten en bij eventuele noodzakelijke aanpassingen van het verbeterplan.

 

Ontwikkel- en verbeterplan