Gevalideerde leerlijnen

Gevalideerde leerlijnen

Om tot gevalideerde leerlijnen en betrouwbare toetsresultaten te komen, stemmen vakgroepen het curriculum en de didactische aanpak vast. Leerlijnen moeten dóór-lopen. En toetsen moeten verhelderen wat leerlingen geleerd hebben. Klinkt als een open deur. Maar soms moeten we of willen we als docenten afwijken van de standaard methode, bijvoorbeeld omdat leerlingen nu eenmaal niet 'standaard' zijn en ieder een eigen leerproces heeft. Leerlingen en studenten willen meer en meer een eigen leerplan trekken en keuzes maken. Hoe hou je als docent daar zicht op? Leren ze wel genoeg? Op het juiste niveau?

Van Loo en Partners/e-Loo voert met een tiental scholen (VO) pilots in het schooljaar 2017-2018, waarin we met docenten een curriculum ombouwen. Met als doel: persoonlijke leerlijnen, valide toetsen, haalbaar in de tijd en controleerbaar. In deze pilots participeren: It’sLearning, Docent+, VO Content en natuurlijk de deelnemende scholen.

Het principe is eenvoudig: docenten overleggen welke leerdoelen in een periode aan bod komen, maken er een lessenplannetje in de Leerstofplanner bij en vullen de studiewijzer in. Deze studiewijzers (basis, herhaling of verrijking)  worden gevalideerd aan de hand van de (in de Leerstofplanner) altijd actuele leerdoelen. Als een en ander akkoord is bevonden door de vakgroep, wordt het gepubliceerd en is het inzichtelijk voor alle docenten in de school. De studiewijzers worden doorgeschoten naar de ELO en ook weer gevalideerd met RTTI on line. En oefeningen die de leerling maakt in die studiewijzer leiden tot feedback op zijn of haar studieaanpak, ook vanuit RTTI on line. 

Deze pilots maken ook onderdeel uit van de Leerlabs Leerling 2020. Uitkomsten en praktische resultaten zullen we zeker delen. Zo is er al een goede opzet van een studiewijzer.

 

De Leerstofplanner

De Leerstofplanner

De Leerstofplanner is een tool ontwikkeld door e-Loo. Feitelijk is het een digitaal werkblad, met een aantal handige functies:

  • een altijd actueel overzicht van leerdoelen en examenonderdelen
  • een koppeling van de studiewijzers per thema (groep leerdoelen, vak-kernen) naar de digitale leeromgeving van de school
  • een automatische berekening van de RTTI-waarden van alle leeractiviteiten, die ook zichtbaar is op het werkblad voor toetsontwerp
  • een mogelijke koppeling naar RTTI on line
  • een zoekfunctie en koppeling naar VO Content (in ontwikkeling)
  • een berekening van de onderwijstijd per vak
  • de lees-modus voor collega’s zonder schrijfrechten, waarmee alle docenten elkaar lesplannen kunnen inzien
  • een check op volledigheid van alle lesplannen
  • de mogelijkheid elkaar feedback te geven binnen een vakgroep op aanpassingen in leerplannen.

Wat met de Leerstofplanner ontstaat, is de mogelijkheid leerlijnen en studiewijzers op meerdere niveaus en gericht op verschillende leerstijlen te schrijven. Gepersonaliseerd en met gegarandeerd goed beeld op de kwaliteit van het leerplan. Via de digitale leeromgeving en m.b.v. de Leerstofplanner houd je bovendien zicht op de vorderingen van je leerlingen.