Strategisch schoolplan

Strategisch schoolplan

Als u met uw team een schoolplan voor de komende vier jaar schrijft met onze werkwijze, gebeurt er een aantal zaken tegelijkertijd:

  • er ontstaat consensus over pluspunten, problemen en oorzaken daarvan en de prioriteiten
  • uw teamleden leden veel van het samen analyseren en formuleren van beleidsacties
  • er ontstaat in enkele dagdelen een document waarmee u vier jaar vooruit kunt
  • de schoolplan-groep functioneert als een denktank en als een ambassadeursgroep. Wij hebben gewerkt met groepen van 8 tot 48 medewerkers.

Van Loo en Partners begeleidt al bijna 20 jaar schoolteams in het PO, VO en MBO bij het schrijven van leesbare en richtinggevende schoolplannen. Wij ontwikkelden daartoe een handige, goed beschreven werkwijze en een aantal handige instrumenten, waarmee docenten en onderwijsondersteunende medewerkers snel kunnen werken. Tijdens de schoolplanconferenties (max. 4 dagdelen) en de voorbereidings- en nazorgfase (max. 5 dagdelen) doen medewerkers veel kennis en ervaring op, bijvoorbeeld in het geven van feedback op voorstellen, samen tot analyses en prioriteiten komen, systematisch analyseren en SMART – formuleren. Zij zullen de conferenties als professionalisering ervaren. En de schoolleiding kan verder met een prettig leesbaar en relevant document, dat bovendien aan de wettelijke eisen voldoet.