Trainingen en coaching

Trainingen en coaching

Op basis van de scholingsvraag en de trainingsbehoefte maken wij als de opdrachtgever dat wenst een grondige analyse van de ontwikkeling van de school, de actuele staat van het onderwijs, de interne organisatie, de leerlingbegeleiding en de leerlingenzorg. Als recent een adequate analyse is opgesteld, gaan we daarvan uit. Een andere, eveneens facultatieve mogelijkheid, is het door ons laten uitvoeren van een zogenoemde QuickScan. Het doel daarvan is het verkrijgen in korte tijd van een compleet en actueel beeld van de school en de schoolcultuur door middel van het voeren van gesprekken met veel personeelsleden en functionarissen.

Op basis van deze analyse presenteren wij een trainingsplan voor de gewenste doelgroep(en): bestuur, managementteam(leden), teamleiders, docenten in leidinggevende posities.

Het trainingsaanbod omvat verschillende aspecten van leidinggeven, al dan niet in complexe (verander-)situaties, met aandacht voor de verschillen in leiderschapsstijlen.

Een facultatieve mogelijkheid voor het samenstellen van het opleidingsprogramma is het laten uitvoeren van een door ons ontwikkeld groepsassessment. Aan de hand daarvan verkennen we het functioneren van het management en de onderlinge samenwerking. De (individuele en collectieve) uitkomsten en conclusies daarvan vormen belangrijke bouwstenen voor de gewenste ontwikkeling van het managementteam en het in gang brengen van noodzakelijke veranderingen.

 

  1. Gemiddelde beoordeling: 8, op een schaal van 10
  2. “Praktisch toepasbaar en toegankelijk”
  3. “Toegesneden op onderwijs; kundige begeleiding”
  4. “Belangrijkste ‘eyeopeners’ komen voort uit bewustwording van de rol van projectleider”
  5. i.v.m. 4: “gespreksvaardigheidsoefeningen (deels met acteur) zijn essentieel”
  6. Aanvankelijk: “het aangeboden format was te ingewikkeld”, dit hebben we aangepast
  7. “Coaching achteraf werkt sterk bevorderend en is soms ook gewoon echt nodig i.v.m. schoolproblematiek”
  8. “De direct-leidinggevende/opdrachtgever doet er goed aan gedetailleerd te volgen wat in de cursus geleerd wordt”.