Geaccrediteerde opleidingen voor docenten

Geaccrediteerde opleidingen voor docenten

Onze trainingsprogramma’s richten zich niet alleen op het begeleiden en trainen van leidinggevenden op het niveau van bestuur, directie en middenkader. Juist ook docenten zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en een opleiding van docenten in de rol van vakgroepleider en/of projectleider blijkt in onze praktijk altijd uitermate effectief.

De vakgroep als basis voor onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering

De manier waarop vakgroepen functioneren is meestal een kritische factor voor een goed presterende school. En voor het doen slagen van een onderwijsvernieuwing is de vakgroep bepalend.

Als een onderwijsteam gaat sturen op de onderwijskwaliteit met het doel betere resultaten te realiseren, komen de vakgroep en de vakgroepleider direct in beeld. In dit kader kan van de vakgroep (bijvoorbeeld) gevraagd worden in te gaan zetten op betere afstemming van het leeraanbod van verschillende leerjaren. Die afstemming vindt plaats in het ontwerp van doorlopende leerlijnen. Ook kan de vakgroep gevraagd worden toetsen te analyseren op validiteit en normering. De opleiding van vakgroepleiders die Van Loo en Partners sinds enkele jaren succesvol organiseert, biedt duidelijke kaders en instrumenten om aan deze opdrachten gericht te kunnen werken.

Als een school wil gaan sturen op versteviging van de onderwijskwaliteit met het doel betere resultaten te realiseren, komen de vakgroep en de vakgroepleider in beeld.

De vakgroep als basis voor onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering
De cursus effectieve vakgroepleider

De cursus effectieve vakgroepleider

Wij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden en praktisch trainen van vakgroepen en vakgroepleiders in het VO. Op basis van onze expertise hebben wij de opleiding De effectieve vakgroepleider ontwikkeld. Deze opleiding is gestoeld op het uitgangspunt, dat de vakgroepen de eerstverantwoordelijken zijn voor de onderwijsresultaten in het betreffende vak en voor de kwaliteit van leerlijnen en toetsen.

Deze opleiding bieden wij aan in de vorm van een geaccrediteerd in-company traject.  Het gaat om een drietal trainingssessies van een dagdeel, met opdrachten voor de vakgroep en voor de vakgroepleider.

Ook het voeren van lastige gesprekken met leidinggeven en collega’s krijgt praktische aandacht . Dit geldt ook voor vaardigheden als het leiden van vergaderingen.

Een belangrijk onderdeel van de cursus is het verwerven van de vaardigheid van het opstellen van een vakgroep-ontwikkelplan. Wij zien namelijk een sectie-ontwikkelplan en een daarbij behorend plan van aanpak als de geëigende methodiek om vergroting van de kwaliteit van het onderwijs te realiseren en het behalen van goede resultaten het beste te garanderen. De aan te leren basisvaardigheden voor het maken van een vakgroep-ontwikkelplan die aan de orde komen, zijn het maken van een sterkte/zwakte-analyse van het functioneren van de vakgroep, het analyseren van onderwijsresultaten, het formuleren van doelstellingen en het benoemen van te behalen resultaten.

Verder worden de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vakgroep en de vakgroepleider in kaart gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan het verrichten van lesobservaties, het geven van feedback en intercollegiale consultatie.