Missie en Visie

De professionals in het onderwijs weten heel goed welke keuzes zij kunnen maken, bekend als zij zijn met hun ‘doelgroep’. Bij zowel Van Loo en Partners als bij e-Loo redeneren wij altijd vanuit die professionele ruimte. Vanuit die relatief grote autonomie. Hoe ga je effectief en verstandig om met die professionele ruimte? Welke verantwoordelijkheden wij in onderwijsorganisaties en hoe organiseert een onderwijsteam het onderwijsproces effectief en plezierig? Vaak kunnen scholen met deze vraagstukken prima zelf uit de voeten. En soms is het handig dat externen meekijken, meedenken, ideeën en kennis aandragen. Als wij daarmee kunnen helpen, doen we dat graag.

De adviseurs van Van Loo en Partners hebben oog voor proces en draagvlak. Maar voor ons staat het bereiken van de overeengekomen resultaten voorop. Daar maken we heldere afspraken over en we evalueren systematisch, ook na afloop van de dienstverlening.

Daartoe hebben we ons ook verplicht toen we zowel de adviseurs als de BV’s (inmiddels al tweemaal) hebben laten deelnemen aan het vierjaarlijks accreditatietraject door CPION, dat leidde tot erkenning van onze scholing en inschrijving in het Centraal register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Onze interne kwaliteitszorg staat als een huis!

Missie en Visie