Financiën in het onderwijs

Financiën in het onderwijs

Financiële gezondheid is voor een school van groot belang. Van Loo en Partners helpt onderwijsinstellingen bij het ordenen van hun financiën. Wij helpen effectief bij het opstellen van een plan van aanpak en het creëren van meer kennis en bewustzijn rondom financiën in het onderwijs.

Samen met het team ordenen we de financiën, door de documentatie te controleren en een begroting op te stellen. Aan de hand hiervan wordt er gewerkt aan plan van aanpak die de school moet helpen bij het financieel gezond worden.

Financiën in het onderwijs: Leergang HRM en Financieel Leiderschap

Op basis van een programma van eisen, vastgesteld door de VO-academie heeft Van Loo en Partners in samenwerking met NSO het onderwijstraject ‘Leergang HRM en Financieel Leiderschap’ ontwikkeld. Dit traject sluit aan bij praktijkvragen van de middenmanager, die een steeds belangrijkere rol binnen onderwijsorganisaties begint te krijgen. Kennis van HRM instrumenten en inzicht in het financiële werkveld zijn een vereiste geworden voor deze functie.

Het traject ‘Leergang HRM en Financieel Leiderschap’ heeft als doel om (midden)managers binnen het onderwijs kennis te laten maken met strategisch HRM en financieel leiderschap. Deelnemers kunnen na afloop van het traject zelfstandig deze nieuwe kennis en vaardigheden toepassen in hun huidige functie.

De training is ontwikkeld voor conrectoren, afdelingsleiders en teamleiders in het voortgezet onderwijs. De inhoud van het traject is afgestemd op praktijkgerichte kwesties, waardoor de training goed aansluit bij vragen die de deelnemers in hun huidige functies tegenkomen. Cock Raaijmakers en John Schreijer voeren het traject ‘Leergang HRM en Financieel Leiderschap’ uit. De training omvat twaalf dagdelen en is opgedeeld in vijf verschillende modules.

Module 1: Algemene kennismaking en inleiding strategisch HRM

Module 2: Basiskennis financiën in het onderwijs

Module 3: Relatie tussen professioneel gedrag, kwaliteitszorg en toezichtkader

Module 4: Financieel leiderschap (tweedaags programma)

Module 5: Masterclass financiën (ochtend), maatwerkprogramma (middag) en uitreiking van het certificaat

Bij aanvang van het traject brengen deelnemers zelf hun leerdoelen in kaart. Deelnemers worden intensief begeleid en er wordt er op toegezien dat iedereen deze persoonlijke leerdoelen behaald. Tevens worden de deelnemers gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen op het gebied van strategisch HRM en financieel leiderschap, zodat zij ook na de training op de hoogte zullen blijven de laatste ontwikkelingen.

 

Financiën in het onderwijs: Leergang HRM en Financieel Leiderschap

De kosten bedragen €1.800,- per deelnemer. Deze cursus is vrijgesteld van BTW-heffing. Daarnaast is deze prijs inclusief een goed verzorgde lunch, maar zijn de kosten voor verplichte literatuur niet inbegrepen. Deze kosten bedragen rond €75,-. De training is in het verleden als zeer waardevol beoordeeld en het is daarom verstandig om meerdere medewerkers van uw organisatie tegelijkertijd hieraan te laten deelnemen. Zo kan er met een sterk en kundig team gewerkt worden aan de financiële gezondheid van uw school.

Voor meer informatie over ‘Leergang HRM en Financieel Leiderschap’ kan u contact opnemen met Van Loo en Partners. Aanmelden voor deze training kan via deze website.