Interim leidinggevenden in het onderwijs met plezier aan het werk

Interim leidinggevenden in het onderwijs met plezier aan het werk

Van Loo en partners is een collectief van zeer ervaren schoolleiders, met uitzondering van onze psychologen en trainers/acteurs. Alle schoolleiders zijn nu actief als adviseurs en projectleiders, maar vaak ook nog als leidinggevenden. Wij komen graag helpen als ons gevraagd wordt een probleem op te lossen of iets grondig te veranderen. Met respect voor degenen die al in de organisatie werken. Gericht op draagvlak en op duurzame oplossingen. En vooral gericht op resultaat, vooraf afgesproken, meetbaar en relevant.

Mensen als John Schreier, Cock Raaijmakers, Rob Spierings en Math van Loo hebben hun sporen in het onderwijs verdiend. Weten waar het over gaat. En willen graag aan de slag en op de hoogte blijven van wat er speelt. Zij nemen opdrachten aan die bij hen passen en overleggen onderling over lastige aspecten van een opdracht. Een interim van Van Loo en Partners brengt ervaring en deskundigheid van een team mee. Zonder de overhead-kosten van een groot adviesbureau. Van Loo en Partners werkt ook niet met targets en hanteert aanvaardbare tarieven. Wij weten dat het om maatschappelijk geld en over maatschappelijke belangen gaat. En we hebben er plezier in te mogen blijven bijdragen aan onderwijs waar leerlingen/studenten echt iets aan hebben en waarin docenten en anderen graag willen blijven werken.

Als interim leidinggevenden in het onderwijs maken wij vooraf resultaatafspraken, die tijdens en na ons werk meetbaar te volgen zijn. SMART. We leggen een en ander niet alleen contractueel vast. maar ook uitgewerkt in een plan van aanpak, waarover we tussentijds graag overleg voeren met onze opdrachtgevers. Daarbij gaan we uitdagingen niet uit de weg.

In ons collectief komen vrijwel alle beleidsterreinen als expertise terug: onderwijs, PR/Marketing, financiën, personeel, organisatie, wet- en regelgeving, administratie, leer- en hulpmiddelen, communicatie. Wij werken graag samen en benutten elkaars kennis en ervaring.